Δημιουργικές Εργασίες

Σχεδιασμός Λογοτύπου

Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας και της εταιρικής επικοινωνίας και εκφράζει την φιλοσοφία το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης σας.

Σχεδιασμός Λογοτύπου

Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας και της εταιρικής επικοινωνίας και εκφράζει τη φιλοσοφία το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης σας.

Το σωστό λογότυπο πρέπει να είναι μοναδικό, διαχρονικό, αναγνωρίσιμο και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Για τον σχεδιασμό ενός λογότυπου με αναγνωρισιμότητα πρέπει να γίνει μία σοβαρή μελέτη.

Η προσέγγιση καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθούμε στην Printeco εξασφαλίζει αυτό το αποτέλεσμα.

Πριν ξεκινήσει ο σχεδιασμός, κατανοούμε το όραμα και τη φιλοσοφία σας και μελετάμε τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συζητάμε μαζί σας, μελετάμε τα δεδομένα  και προχωράμε στον δημιουργικό σχεδιασμό ενός λογότυπου που σας εκφράζει, είναι λειτουργικό και κάνει την εταιρική σας ταυτότητα ξεχωριστή.

Όλοι μας δεν κάνουμε απλώς μια δουλειά, αλλά προσφέρουμε σε εσάς τις γνώσεις, τη δημιουργική μας φαντασία, το ταλέντο, την ικανότητα στην επικοινωνία και την εμπειρία μας.

Κάθε καινούργιος πελάτης είναι για μας μια επένδυση, γιατί γνωρίζουμε ότι η δική του επιτυχία θα είναι και δική μας!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;