Δημιουργικές Εργασίες

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Η εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα της εταιρίας.

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Η εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα της εταιρίας. Αντικατοπτρίζει το ύφος, τη δραστηριότητα και την κουλτούρα της και οφείλει να την διαφοροποιεί και να την αναδεικνύει. Όλα τα στοιχεία που την αποτελούν πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και να δημιουργούν μια ενιαία εικόνα .

Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας ξεκινά πάντα από τη σχεδίαση του λογοτύπου. Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα είναι το λογότυπο και οι εφαρμογές του σε επαγγελματικές κάρτες, φακέλους, επιστολόχαρτα, folder, μπλοκ κ.λπ.

Στην Printeco γνωρίζουμε καλά τους τρόπους με τους οποίους θα κερδίσετε τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Σχεδιάζουμε με έμπνευση και δημιουργικότητα την εταιρική σας ταυτότητα ώστε να  αναδεικνύει την προσωπικότητα της επιχείρησης σας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;