Δημιουργικές Εργασίες

Σχεδιασμός Ετικέτας και Ειδών Συσκευασίας

Προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού, για την υλοποίηση και δημιουργία ετικέτας και συσκευασίας προϊόντος.

Σχεδιασμός Ετικέτας και Ειδών Συσκευασίας

Προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού, για την υλοποίηση και δημιουργία ετικέτας και συσκευασίας προϊόντος.

Η συσκευασία είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη επαφή με τον πελάτη, είναι η πρώτη εικόνα και μπορεί να “απογειώσει” το προϊόν.

Ο σχεδιαστικός χαρακτήρας και το εικαστικό ύφος μιας ετικέτας προϊόντος ή συσκευασίας, καθορίζει και την επιτυχία του. 

Όσο πιο καλά έχει μελετηθεί το προϊόν καθώς και το αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται τόσο πιο ξεκάθαρη γίνεται η σχεδιαστική λύση που θα πρέπει να εφαρμοστεί.

Στην Printeco γνωρίζουμε τη σημαντικότητα μιας επιτυχημένης συσκευασίας και προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε προϊόντος.

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες κατασκευές συσκευασίας, από τον σχεδιασμό μέχρι την τελική εκτύπωση, από την πιο απλή μορφή μέχρι και την πιο πολύπλοκη.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;